فضاهای مورد نیاز در سوله مساحت در طبقه همکف سوله(²m) مساحت در طبقه اول سوله (²m)
انبارها ۵۹۴.۷۶ ۶۳۶.۲۱
لابی ۴۵.۹۴ ۴۵.۹۴
اتاق انبار دار (در نقشه موجود نیست) ۱۵
سرویس بهداشتی و روشویی(در نقشه موجود نیست) ۵
اتاق تاسیسات ۲۱.۴۵
راه پله ۲۹.۷ ۲۹.۷
آسانسور ۹.۶۲ ۹.۶۲
جمع مساحت به تفکیک هر طبقه ۷۲۱.۴۷ ۷۲۱.۴۷
جمع کل مساحت سوله ۱۴۴۲.۹۴ متر مربع (²m)
فهرست