پروژه سرپرستی منطقه ۵ البرز

 

پروژه مذکور به عنوان ساختمان سرپرستی  و خزانه وصندوق امانات منطقه ۵ البرز با کاربری اداری در ۸ طبقه به متراژ ۱۸۷۰ مترمربع در حال احداث می باشد 

آدرس پروژه: کرج ، میدان اول گوهر دشت ، ابتدای بلوار مطهری  ، جنب نیکا مال

فهرست