سرخط خبرها
قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس وردپرس قالب وردپرس
خانه / اخبار / مزایده / قزوین خیابان طالقانی / قزوین خیابان طالقانی

قزوین خیابان طالقانی

قطعات  تجاری

شامل  سه قطعه  به شرح ذیل می باشد:

قطعه ۱: طبق کروکی پیوست
پلاک ثبتی: ۱۷۲۵/۳۴
مساحت: ۹۴۷/۵۲  مترمربع
کاربری: تجاری
حدود اربعه:
شمالاً: ۳+۴/۷۹+۱۰/۳۱ = ۱۸/۱۰  متر به خیابان طالقانی (شارع عام)
شرقاً: ۸۰/۱+۷۰/۲۵+۳۰/۲۹ = ۵۶/۸۰ متر به ملک مجاور  (ساختمان موجود)
جنوباً: ۷۲/۶+۸۰/۹+۲۰/۳+۴۱/۰+۲۵/۳ = ۲۳/۳۸ متر به شارع
غرباً: ۰۲/۵۴ = ۵۴/۰۲ متر به  شارع

 

بارگذاری  انجام شده
طبقات نوع کاربری سطح اشغال مساحت ناخالص هرطبقه جمع مساحت  ناخالص کاربری در طبقات مساحت مشمول تراکم مساحت مازاد تراکم
طبقات ۱- الی ۳- پارکینگ و انباری تجاری ۱۰۰% ۹۴۷٫۵۲ ۵۶/۲۳۹۲ پارکینگ + ۴۵۰ انباری تجاری ۴۵۰ ۴۵۰
طبقه همکف تجاری ۸۰% ۷۵۸ ۷۵۸ ۷۵۸ ۰
نیم طبقه ۳۰% همکف تجاری ۳۰% ۲۲۷ ۲۲۷ ۲۲۷ ۰
طبقات اول تا چهارم  با احتساب بالکن به شارع تجاری -اداری ۶۰% ۶۲۰ ۲۴۸۰ ۲۴۸۰ ۱۵۶۹٫۹۶
جمع ۶۳۰۷٫۵۶ ۳۹۱۵ ۹۶/۲۰۱۹
قطعه ۱ تجاری به مساحت ۵۲/۹۴۷ مترمربع تراکم  مجاز ۲۰۰% به مساحت ۰۴/۱۸۹۵ مترمربع

:

قطعه ۲ : طبق کروکی پیوست
پلاک ثبتی: ۱۷۲۵/۳۵
مساحت: ۶۹۸/۱۶  مترمربع
کاربری: تجاری
حدود اربعه:
شمالاً: ۲۳/۶+۵۵/۷ = ۱۳/۷۸  متر به شارع عام (خیابان طالقانی)
شرقاً: = ۴۹/۷۷ متر به قطعه ۳
جنوباً: ۷۶/۱۲+۰۱/۱ = ۱۳/۷۷ متر به قطعه ۵
غرباً: = ۵۱/۹۰ متر به  ملک مجاور (ساختمان موجود)

 

بارگذاری  انجام شده
طبقات نوع کاربری سطح اشغال مساحت ناخالص هرطبقه جمع مساحت  ناخالص کاربری در طبقات مساحت مشمول تراکم مساحت مازاد تراکم
طبقات ۱- الی ۳- پارکینگ و انباری تجاری ۱۰۰% ۶۹۸/۱۶ ۴۸/۱۷۹۴ پارکینگ + ۳۰۰ انباری تجاری ۳۰۰ ۳۰۰
طبقه همکف تجاری ۸۰% ۵۵۸/۵ ۵۵۸/۵ ۵۵۸/۵ ۰
نیم طبقه ۳۰% همکف تجاری ۳۰% ۱۶۷ ۱۶۷ ۱۶۷ ۰
طبقات اول تا چهارم  با احتساب بالکن به شارع تجاری -اداری ۶۰% ۴۳۸ ۱۷۵۲ ۱۷۵۲ ۱۰۸۰
جمع -۴۵۷۱/۹۸ ۲۷۷۷/۵ ۱۳۸۰
قطعه ۲ تجاری به مساحت ۶۹۸/۱۶  تراکم  مجاز ۲۰۰% به مساحت  ۱۳۹۶/۳۲ مترمربع

 

قطعات  تجاری

قطعه ۳: طبق کروکی پیوست
پلاک ثبتی: ۱۷۲۵/۳۶
مساحت:  ۶۲۳٫۲۹  مترمربع
کاربری: تجاری
حدود اربعه:
شمالاً: ۸۰/۱۱+شرقی۱۰/۱+۶۰/۲ = ۱۴/۴۰  متر به شارع عام (خیابان طالقانی)
شرقاً: = ۳۹ متر به قطعه مجاور
جنوباً: ۲۴/۹+۶۳/۲+۶۰/۳+۱۵/۱+۹ = *متر به قطعه ۶ (*وضعیت خاص حد جنوبی)
غرباً: = ۴۹/۷۷ متر به  قطعه ۲

 

بارگذاری  انجام شده
طبقات نوع کاربری سطح اشغال مساحت ناخالص هرطبقه جمع مساحت  ناخالص کاربری در طبقات مساحت مشمول تراکم مساحت مازاد تراکم
طبقات ۱- الی ۳- پارکینگ و انباری تجاری ۱۰۰% ۶۲۳/۲۹  ۸۷/۱۵۶۹ پارکینگ + ۳۰۰ انباری تجاری ۳۰۰ ۳۰۰
طبقه همکف تجاری ۸۰% ۴۹۸/۶۰ ۴۹۸/۶۰ ۴۹۸/۶۰ ۰
نیم طبقه ۳۰% همکف تجاری ۳۰% ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۰
طبقات اول تا چهارم  با احتساب بالکن به شارع تجاری -اداری ۶۰% ۳۹۵ ۱۵۸۰ ۱۵۸۰ ۹۸۲
جمع ۴۰۹۸/۴۷ ۲۵۲۸/۶ ۱۲۸۲
قطعه ۳ تجاری به مساحت ۶۲۳/۲۹  تراکم  مجاز ۲۰۰% به مساحت ۵۸//۱۲۴۶ مترمربع

قطعات  مسکونی

شامل چهار قطعه  به شرح ذیل (با ۲۰۰ مترمربع افزایش تراکم برای هر قطعه )

 

قطعه ۴: طبق کروکی پیوست
پلاک ثبتی: ۳۷//۱۷۲۵
مساحت:  ۱۶//۲۳۸  مترمربع
کاربری: مسکونی
حدود اربعه:
شمالاً:  ۴۰//۱۱ به ملک مجاور (ساختمان موجود)
شرقاً: ۸۱//۲۰ به قطعه ۵
جنوباً: ۴۴//۱۰ به شارع فرعی
غرباً: ۸۰//۱+۰۸//۱۷+۲ = ۸۸//۲۰ به شارع فرعی

 

قطعه ۵: طبق کروکی پیوست
پلاک ثبتی: ۳۸//۱۷۲۵
مساحت:  ۰۸//۲۵۵ مترمربع
کاربری: مسکونی
حدود اربعه:
شمالاً: ۷۶//۱۲ متر به قطعه  ۲
شرقاً: ۴۲//۱۹ متر به قطعه  ۶
جنوباً: ۶۶//۱۲ متر به شارع فرعی
غرباً: ۸۱//۲۰ متر به قطعه  ۴

 

قطعه ۶: طبق نقشه پیوست
پلاک ثبتی: ۳۹/۱۷۲۵
مساحت:  ۷۵/۱۸۴  مترمربع
کاربری: مسکونی
حدود اربعه:
شمالاً: ۲۴//۹+۰۱//۱ = ۲۵//۱۰  متر به قطعه  ۳
شرقاً: = ۶۷//۱۵ متر به ملک مجاور
جنوباً: ۳۰//۷+ شرقی ۵۷ //۲+۹۰//۲ = ۲۰//۱۰ متر به شارع فرعی
غرباً: = ۴۲//۱۹ متر به قطعه  ۵

 

قطعه ۷: طبق نقشه پیوست
پلاک ثبتی: ۴۰//۱۷۲۵
مساحت: ۵۸//۲۴۴ مترمربع
کاربری: مسکونی
حدود اربعه:
شمالاً: = ۰۲//۱۵  متر به شارع
شرقاً: = ۰۸//۱۶ متر به ملک مجاور
جنوباً: ۵۰/۷+۸۰//۷ = ۳۰//۱۵ متر به ملک مجاور
غرباً: = ۲۱//۱۶ متر به ملک مجاور

IMG_20160710_132939 IMG_20160710_132900

شرکت مسکن و عمران تجارت آتیه کیش وابسته به بانک شهر

درباره ی Atiyeh kish