بلوکهای DوAشمشیری

بلوک مسکونی  A به مساحت کل حدود ۱۲۰۱۰ مترمربع به مساحت مفید ۷۱۶۶ متر مربع شامل ۹۶ واحد مسکونی   بلوک مسکونی D به مساحت کل حدود ۱۲۰۱۰ مترمربع به مساحت مفید ۷۱۶۶ متر مربع شامل ۹۶ واحد مسکونی
Read More

مجتمع پردیس کیان

به نشانی تهران، بزرگراه شهید نواب صفوی، بلوار شهید چراغی، پلاک ۴۱، حدفاصل ایستگاه های خط ۳ مترو، شهرک شریعتی و عبدل آباد مجتمع تجاری، سینمایی و تفریحی پردیس کیان تعداد واحدهای متعلق به بانک شهر ۳۳ واحد تجاری در…
Read More

گلوبندک

ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۱۴۷۵٫۹ مترمربع با وضع و شرایط موجود با پروانه ساخت (نیاز به تمدید) در ۱۳  طبقه  بمساحت کل زیربنا ۱۷۷۵۲٫۹۳ مترمربع( نه طبقه زیرزمین ، همکف و سه طبقه روی آن ) شامل ۱۰۱…
Read More

شهر خودرو

پروژه شهر خودرو عرصه پروژه وفق سند دفترچه ای ۸۲۵۰۰ متر مربع در ابعاد ۷۵۰*۱۱۰ متر و پیشرفت فیزیکی پروژه ۹۰ درصد بوده ، زیر ساخت انشعابات اجرا گردیده ولی انشعابات اخذ و نصب نگردیده است ، واحد های تجاری…
Read More

مجتمع سپهسالار

مجتمع تجاری باغ سپهسالار تعداد واحدهای متعلق به بانک شهر ۱۶ واحد انباری تجاری در طبقه منفی دو در فاز ۱ ۱۲ واحد تجاری در طبقه منفی یک در فاز ۲ ۵ واحد تجاری در طبقه همکف در فاز ۲…
Read More

پروژه شمشیری(۷)

پروژه شمشیری مشخصات پروژه : پلاک ثبتی شماره ۳۱۰۹/۲۳۹۷ مفروز و مجزی شده از باقیمانده پلاک اصلی مذکور واقع در بخش ده ثبتی تهران اراضی جی دارای یک جلد سند مالکیت به مساحت۱۹۴۷۰ مترمربع طبق سند مالکیت و اعیانی  به…
Read More

صحرا

یک قطعه زمین به مساحت ۳۵۰۰ مترمربع بابارگذاری ۷۰,۰۰۰ مترمربع زیربنا در ۲۰ طبقه (۱۵ طبقه روی همکف و ۴ طبقه زیرزمین) ۳۰۰ واحد اداری به مساحت مفید ۳۹,۰۰۰ مترمربع، ۳۷۰ واحد پارکینگ، ۳۰۰ واحد انبار اداری به نشانی: تهران،…
Read More

میدان حر

میدان حر photo_۲۰۱۸-۱۲-۲۳_۱۵-۰۳-۴۹ (2)photo_2016-04-06_13-49-06ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین به مساحت ۱۲۰۵٫۵۰ مترمربع با وضع و شرایط موجود پس از اصلاحی (۹۱۱٫۸۰ مترمربع) بارگذاری شده (ساختمان هشت طبقه) سه طبقه زیرزمین  به مساحت ۲۸۱۱٫۲۰ مترمربع  (۷۸ واحد پارکینگ)، همکف…
Read More
فهرست