تجهیز و بازسازی شعبه سید جمال الدین اسدآبادی

  • خانه
  • منوی اصلی
  • فعالیت ها
  • انجام پروژه های عمرانی
  • پروژه های اجرا شده
  • تجهیز و بازسازی شعبه سید جمال الدین اسدآبادی

تجهیز و بازسازی شعبه سید جمال الدین اسدآبادی

 در مناقصه محدود تجهیز پروژه شعبه سید جمال الدین اسدآبادی به متراژ تقریبی 160 مترمربع در دو طبقه ، این شرکت برنده مناقصه و در تاریخ 99/12/16 پروژه تحویل و از تاریخ 1400/01/07 عملیات تخریب و بازسازی آغاز و پروژه یک ماهه به اتمام رسید.

 

Copyright 2022 طراحی و پیاده سازی توسط یاس کیش