کارگزار اصلی فروش املاک بانک شهر

شرکت مسکن وعمران تجارت آتیه کیش

مجری پروژه های عمرانی بانک شهر

مزایده اخیر

مزایده های دیگر

  • اجرای کلیه امور ساختمانی و عمرانی اعم از احداث ، تعمیرات و اتمام ساختمان های نیمه تمام و پروژه های عمرانی درکلیه مناطق شهری و روستائی کشور.

شمشیری

پروژه سرپرستی منطقه ۵ البرز

سوله و ساختمان انبار بانک

محسن ترک آبادی

علیرضا کیایی وشکی

علیرضا موسویان

فهرست