اصلاحیه 2 آگهی مزایده 10 / 1401

  • خانه
  • اطلاعیه ها
  • اصلاحیه 2 آگهی مزایده 10 / 1401

اصلاحیه 2 آگهی مزایده 10 / 1401

پیرو انتشار آگهی مزایده عمومی شماره 1401/10 در صفحه های  20 – 21 – 22 روزنامه دنیای اقتصاد به تاریخ 1401/10/29 و صفحه اول روزنامه همشهری به تاریخ 1401/11/01 بدینوسیله به اطلاع می رساند با توجه به تصمیمات متخذه توسط کمیسیون معاملات شرکت ، بازگشایی پاکت های مزایده از تاریخ 1401/11/12 به 1401/11/17 ساعت 10 صبح تغییر پیدا کرده است.

شرکت مسکن و عمران تجارت آتیه کیش

Copyright 2022 طراحی و پیاده سازی توسط یاس کیش