مناقصات و مزایدات

مناقصات و مزایدات

Image

مزایده شماره 03 / 1401

فروش املاک تجاری، اداری،خدماتی و مسکونی

Image

مناقصه عمومی م ف 4 - 1401

تجهیز و بازسازی شعبه ارومیه
بانک شهر

Image

مناقصه عمومی م ف 3 - 1401

تجهیز و بازسازی شعبه 17شهریور تبریز بانک شهر

Image

مناقصه عمومی م ف 2 - 1401

تجهیز و بازسازی شعبه پاسارگاد شیراز بانک شهر

Image

مزایده شماره 1401/01

فروش املاک تجاری، اداری،خدماتی و مسکونی

Image

مزایده شماره 1400/11

فروش املاک تجاری، اداری،خدماتی و مسکونی

Image

مزایده شماره 1400/8

فروش املاک تجاری،اداری و مسکونی در تهران

Image

مزایده شماره 1400/9

فروش املاک تجاری ،اداری، خدماتی و مسکونی

Image

مزایده شماره 1400/10

فروش املاک خدماتی و مسکونی در شهرهای قزوین، کیش و قم

Copyright 2022 طراحی و پیاده سازی توسط یاس کیش