احداث دیوار پیرامونی نوسازان ده (بهروز)

  • خانه
  • منوی اصلی
  • فعالیت ها
  • انجام پروژه های عمرانی
  • پروژه های اجرا شده
  • احداث دیوار پیرامونی نوسازان ده (بهروز)

احداث دیوار پیرامونی نوسازان ده (بهروز)

  در مناقصه محدود احداث دیوار پیرامونی پروژه نوسازان ده (بهروز) به متراژ تقریبی 520 مترطول،  در تاریخ 99/11/20 پروژه  تحویل این شرکت شد  و از تاریخ 99/12/25 عملیات خاکبرداری آغاز شد.

             

Copyright 2022 طراحی و پیاده سازی توسط یاس کیش