ملک شمشیری

  • خانه
  • منوی اصلی
  • فعالیت ها
  • املاک و مستغلات
  • ملک شمشیری

ملک شمشیری

پلاک ثبتی شماره 3109/2397 مفروز و مجزی شده از باقیمانده پلاک اصلی مذکور واقع در بخش ده ثبتی تهران اراضی جی دارای یک جلد سند مالکیت به مساحت19470 مترمربع طبق سند مالکیت و اعیانی طبق پروانه ساختمانی صادره از شهرداری منطقه 9 تهران به مساحت 75/84246 مترمربع در پنج بلوک در دست احداث که دو بلوک A   و D  قبلاً فروخته شده است و سه بلوک الباقی با کاربری تجاری-اداری-مسکونی مشتمل بر بلوک B به مساحت ناخالص حدود 17200 مترمربع و بلوک C به مساحت  ناخالص حدود 12010 مترمربع و E به مساحت حدود 68/29616 مترمربع می باشد.

Copyright 2022 طراحی و پیاده سازی توسط یاس کیش