راهنما

فرآیند شرکت در مزایده:


 توجه : خریدار اسناد مزایده می بایست شخصاً به عنوان پیشنهاد دهنده (متقاضی شرکت در مزایده) باشد و اسناد مزایده قابل انتقال به غیر نمی باشد.

 

خرید اسناد :

 • از طریق وبسایت شرکت http://tejaratatiyekish.com
 • از طریق مراجعه حضوری به واحد املاک و مستغلات شرکت
 • آدرس دفتر مرکزی: تهران، بلوار آفریقا، خیابان شهید ستاری، نبش خیابان مدیر، پلاک 2، طبقه اول، واحد 4

اسناد مزایده :

 • مطالعه و آگاهی کامل از مفاد اسناد ( مزایده)
 • مشاوره با کارشناسان شرکت : تلفن‌های 2-8865458109101544399 و 09010480693

تکمیل اسناد :
   •    تهیه مدارک درخواست شده:

 • الف) مبلغ سپرده معادل پنج درصد (5%) قیمت پایه مزایده اعلام شده در آگهی منتشره را به عنوان سپرده شرکت در مزایده بصورت ضمانت نامه بانکی و یا رسید واریز نقدی در وجه شرکت مسکن و عمران تجارت آتیه کیش

         1.  ضمانت نامه بانکی شرکت در مزایده غیرمشروط با اعتبار اعلامی در برگ شرایط و تعهدنامه شرکت در مزایده

         2.  واریز نقدی به شماره حساب  1003030 به شماره شبا IR910610000000000001003030  قرض الحسنه جاری نزد بانک شهر  به نام شرکت مسکن و عمران تجارت آتیه کیش  

 • ب)   همه اسناد مزایده که به امضاء خود شخص پیشنهاد دهنده رسیده باشد و همچنین مدارک هویتی اشخاص حقیقی یا حقوقی 
 • ج) تکمیل برگه پیشنهادی قیمت ( به صورت عددی و نوشتاری بدون خط خوردگی و مغایرت )


تکمیل فرمهای مربوطه :
مطابق موارد اعلامی در برگ شرایط و تعهدنامه شرکت در مزایده عمومی  ارائه شده در اسنادمزایده تکمیل گردد


تحویل اسناد:

 • تحویل پاکت های حاوی اسناد تکمیل شده 
 • خریدار می بایست مطابق توضیحات مندرج در برگ شرایط و تعهدنامه شرکت در مزایده، نسبت به قرار دادن اسناد و مدارک هویتی در پاکت های A4 که بر روی آنها حروف "الف"، "ب"، "ج" به همراه شماره ردیف ملک پیشنهادی مندرج در آگهی مزایده قید گردیده اقدام نموده و هر سه پاکت را در داخل یک پاکت A3 قرار داده و مهر و موم نماید و بر روی  پاکت A3 صرفاً شماره آگهی مزایده درج گردد.
 • ضمناً متقاضیان خرید تسهیلاتی نیز می بایست مدارک مربوط به اعتبارسنجی خود را وفق جدول ارائه شده به ایشان در اسناد مزایده در یک پاکت جداگانه A4 قرارداده و با درج شماره مزایده برروی پاکت مهر و موم نمایند.
 • جهت کسب  اطلاعات بیشتر به بخش راهنمای  خرید سایت مراجعه بفرمائید. 
 • آخرین زمان تحویل پاکت های مزایده در فراخوان مشخص شده می باشد فلذا خریدار می بایست پاکت های مزایده را قبل از انقضای مهلت مذکور صرفاً  به آدرس مشخص شده در اسناد مزایده تحویل و رسید دریافت نماید.


بازگشایی پاکت های مزایده:
روز و ساعت بازگشایی پاکت در فراخوان مزایده درج شده و حضور متقاضی در مراسم بازگشایی اختیاری است. 


تحویل پاکات
 


 

درباره ما

شرکت مسکن و عمران تجارت آتیه کیش در تاریخ 1391/07/03 تحت شماره 10056 با نام شرکت توسعه تجارت جهان آتیه کیش در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری کیش به ثبت رسیده است.

تماس با ما

دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولیعصر ، بلوار ستاری ، نبش کوچه مدیر ، ساختمان مدیر ، طبقه اول

تلفن : 2-۸۸۶۵۴۵۸۱
فکس : 2-۸۸۶۵۴۵۸۱