ردیفنوع فراخوانعنوان فراخوانکد فراخوانتاریخ شروع فروش اسنادتاریخ پایان فروش اسنادوضعیتجزئیات
1مزایده عمومیمزایده عمومی 1401/101401/101401/10/291401/11/10پایان فروش اسناد جزئیات فراخوان
2مناقصه عمومیمناقصه عمومی م ف - 10-1401م ف - 10 - 14011401/10/221401/10/27پایان فروش اسناد جزئیات فراخوان
3مزایده عمومیمزایده عمومی 09 / 1401 09 / 14011401/10/141401/10/25برگزار شد جزئیات فراخوان
4مناقصه عمومیمناقصه عمومی م ف - 09- 1401م ف - 09- 14011401/10/141401/10/19برگزار شد جزئیات فراخوان
5مناقصه عمومیمناقصه عمومی م ف - 08 - 1401م ف - 08 -1401 1401/9/271401/10/2برگزار شد جزئیات فراخوان
6مزایده عمومیمزایده فروش 08-1401 1401/081401/9/221401/10/5برگزار شد جزئیات فراخوان
7مناقصه عمومیمناقصه عمومی م ف - 7 - 1401م ف - 7 - 14011401/9/21401/9/7برگزار شد جزئیات فراخوان
8مزایده عمومیمزایده 1401/071401/071401/8/211401/9/2برگزار شد جزئیات فراخوان
9مزایده عمومیمزایده 1401/061401/061401/8/141401/8/25برگزار شد جزئیات فراخوان
10مناقصه عمومیمناقصه عمومی شماره م ف -6-1401م ف -6-14011401/8/91401/8/14برگزار شد جزئیات فراخوان
< >

درباره ما

شرکت مسکن و عمران تجارت آتیه کیش در تاریخ 1391/07/03 تحت شماره 10056 با نام شرکت توسعه تجارت جهان آتیه کیش در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری کیش به ثبت رسیده است.

تماس با ما

دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولیعصر ، بلوار ستاری ، نبش کوچه مدیر ، ساختمان مدیر ، طبقه اول

تلفن : 2-۸۸۶۵۴۵۸۱
فکس : 2-۸۸۶۵۴۵۸۱