ردیفنوع فراخوانعنوان فراخوانکد فراخوانتاریخ شروع فروش اسنادتاریخ پایان فروش اسنادوضعیتجزئیات
1مزایده عمومیمزایده فروش 1401/041401/041401/6/311401/7/14در حال برگزاری جزئیات فراخوان
2مزایده عمومیمزایده فروش ک / 01/ 1401ک /01/14011401/6/301401/7/12در حال برگزاری جزئیات فراخوان
3مزایده عمومیمزایده 03 - 1401 03 - 14011401/5/121401/5/25برگزار شد جزئیات فراخوان
4مزایده عمومیفروش قدرالسهم پروژه در حال ساخت واقع در تهران1111401/4/211401/4/21برگزار شد جزئیات فراخوان
5مناقصه عمومیمناقصه عمومی دو مرحله ای شماره م ف - 5 - 1401م ف - 5 - 14011401/3/191401/3/25برگزار شد جزئیات فراخوان
6مناقصه عمومیمناقصه عمومی دو مرحله ای شماره م ف - 3 - 1401م ف - 3 - 14011401/3/91401/3/12برگزار شد جزئیات فراخوان
7مناقصه عمومیمناقصه عمومی دو مرحله ای شماره م ف - 2 - 1401م ف - 2 - 14011401/3/91401/3/12برگزار شد جزئیات فراخوان
8مناقصه عمومیمناقصه عمومی دو مرحله ای شماره م ف - 4 - 1401م ف - 4 - 14011401/3/91401/3/12برگزار شد جزئیات فراخوان

درباره ما

شرکت مسکن و عمران تجارت آتیه کیش در تاریخ 1391/07/03 تحت شماره 10056 با نام شرکت توسعه تجارت جهان آتیه کیش در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری کیش به ثبت رسیده است.

تماس با ما

دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولیعصر ، بلوار ستاری ، نبش کوچه مدیر ، ساختمان مدیر ، طبقه اول

تلفن : 2-۸۸۶۵۴۵۸۱
فکس : 2-۸۸۶۵۴۵۸۱