مزایده عمومی 01/ت/1402

مزایده عمومی - یک مرحله ای
وضعیت: برگزار شد

مزایده عمومی 01/ت/1402

  • کد فراخوان: 01/ت/1402
  • قیمت اسناد(ریال): 2000000
  • نوع انتشار: معاملات عمده
  • تاریخ درج آگهی: 1402/6/4
  • نام روزنامه منتشر کننده: دنیای اقتصاد
  • تاریخ شروع فروش اسناد: 1402/6/4
  • تاریخ پایان فروش اسناد: 1402/6/13
  • مهلت ارسال پیشنهاد: 1402/6/13
  • تاریخ بازگشایی پاکات: 1402/6/14
محل دریافت اسناد:

تهران ، خیابان ولی عصر (عج)، بالاتر از میرداماد، بلوار شهید ستاری ، نبش کوچه مدیر،پلاک 2 طبقه اول - واحد 3

شرکت مسکن و عمران تجارت آتیه کیش در اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و سیاست های ابلاغی بانک مرکزی در نظر دارد ساختمان خدماتی - اداری خود را به شرح جدول ذیل به نشانی : جزیره کیش، مابین میدان پردیس و بلوار فردوسی،بلوار رازی،قطعه RF-9 ، ساختمان موسوم به سنایی کیش با وضع و شرایط موجود در مزایده عمومی از تاریخ 1402/06/04 لغایت 1402/06/13 با شرایط زیر به فروش رساند.

لذا علاقمندان می توانند به منظور کسب اطلاعات و راهنمایی، هماهنگی برای بازدید از محل و دریافت اوراق مزایده (با پرداخت هزینه مربوطه) و تسلیم پیشنهادها همه روزه حتی ایام تعطیل از ساعت 8 صبح الی 14 به نشانی : تهران ،خیابان ولیعصر(عج)،بالاتر از میرداماد، خیابان شهید ستاری، نبش خیابان مدیر، پلاک 2 طبقه اول واحد 4 شرکت مسکن و عمران تجارت آتیه کیش( کارگزار فروش) مراجعه و یا با تلفن های 88654581 -88654582 - 0910154439909010480693 تماس حاصل نمایند.
آخرین مهلت شرکت در مزایده و تحویل پاکت های پیشنهاد قیمت ، روز دوشنبه 1402/06/13 تا ساعت 14 و تحویل پاکت های پیشنهاد قیمت صرفا در نشانی دفتر کارگزار می باشد.

شرح فراخوان:

نحوه پرداخت ثمن معامله بصورت نقد ( تسویه حداکثر ظرف مدت 3 ماه)

1) حداقل چهل درصد (40%) ثمن معامله به صورت نقد، همزمان با انعقاد قرارداد

2) حداقل چهل درصد (40%) ثمن معامله همزمان با تحویل ملک (مجموعاً هشتاد درصد (80%) ثمن معامله) ظرف مدت حداکثر یک ماه از تاریخ انعقاد قرارداد

3) حداکثر بیست درصد (20%) ثمن معامله ظرف مدت حداکثر سه ماه از تاریخ انعقاد قرارداد.

تبصره: درصورت عدم تسویه ثمن معامله ظرف مدت حداکثر سه ماه از تاریخ انعقاد قرارداد، علاوه بر خسارت تاخیر تادیه یا وجوه التزام، سود مصوب بانکی محاسبه و اخذ می گردد.

توضیحات و شرایط مزایده:
1) بهای پیشنهادی باید از حیث مدت زمان پرداخت و مبلغ مشخص ، معین و بدون ابهام بوده و در پاکت لاک و مهرشده (سربسته) تسلیم گردد.
2) مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل پنج درصد(5%) مبلغ پایه مزایده مندرج در آگهی می باشد که می بایست  متقاضی در این خصوص وفق مفاد برگ شرایط و تعهد نامه شرکت در مزایده اقدام نماید.
3) شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد به منزله قبول کامل شرایط و آیین نامه معاملات شرکت مسکن و عمران تجارت آتیه کیش می باشد.
4) پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در آگهی مزایده واصل گردند یا کمتر از قیمت پایه ، فاقد سپرده، مخدوش، مبهم ، مشروط یا فاقد فیش واریزی باشند از درجه اعتبار ساقط می باشد.
5) شرکت مختار است براساس صرفه و صلاح خود نسبت به انتخاب برگزیده مزایده یا رد پیشنهادها اقدام نماید.
6) شرکت در رد یا قبول پیشنهادهای دریافتی مختار است.
7) جلسه بازگشایی پیشنهادهای دریافتی با حضور اعضای کمیسیون معاملات شرکت مسکن و عمران تجارت آتیه کیش در روز سه شنبه مورخ 1402/06/14 ساعت 10 صبح در نشانی تهران، بلوار آفریقا،خیابان شهید ستاری ، نبش خیابان مدیر، پلاک 2، طبقه اول، واحد 4  تشکیل و پیشنهادهای دریافتی مفتوح و قرائت خواهد گردید.
8) حضور پیشنهاد دهنده یا نماینده رسمی وی در جلسه با ارائه معرفی نامه و اصل رسید تحویل پاکت پیشنهاد قیمت، آزاد و عدم حضور ایشان مانع برگزاری جلسه بازگشایی پیشنهادهای مزایده نخواهد بود.
9) سپرده شرکت در مزایده برگزیدگان اول و دوم تا انعقاد قرارداد و واریز کل مرحله اول ثمن معامله برگزیده اول برگشت داده نخواهد شد و در صورت امتناع هر یک از برگزیدگان از انعقاد قرارداد یا واریز مرحله اول ثمن معامله در مهلت مقرر و وفق برگ شرایط و تعهدنامه شرکت در  مزایده، سپرده آنان توسط شرکت ضبط و توقیف خواهد شد.

توجه : اصلاحات انجام شده درآخرین آگهی و  وب سایت  http://tejaratatiyekish.com ملاک عمل نهایی مزایده می باشد.

 

شرکت مسکن و عمران تجارت آتیه کیش

درباره ما

شرکت مسکن و عمران تجارت آتیه کیش در تاریخ 1391/07/03 تحت شماره 10056 با نام شرکت توسعه تجارت جهان آتیه کیش در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری کیش به ثبت رسیده است.

تماس با ما

دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولیعصر ، بلوار ستاری ، نبش کوچه مدیر ، ساختمان مدیر ، طبقه اول

تلفن : 2-۸۸۶۵۴۵۸۱
فکس : 2-۸۸۶۵۴۵۸۱