مزایده عمومی 1402/15

مزایده عمومی - یک مرحله ای
وضعیت: برگزار شد

مزایده عمومی 1402/15

  • کد فراخوان: 1402/15
  • قیمت اسناد(ریال): 2000000
  • نوع انتشار: معاملات عمده
  • تاریخ درج آگهی: 1402/11/25
  • نام روزنامه منتشر کننده: دنیای اقتصاد
  • تاریخ شروع فروش اسناد: 1402/11/25
  • تاریخ پایان فروش اسناد: 1402/12/07
  • ساعت پایان فروش اسناد: 14:00:00
  • مهلت ارسال پیشنهاد: 1402/12/07
  • تاریخ بازگشایی پاکات: 1402/12/09
محل دریافت اسناد:

تهران ، خیابان ولی عصر (عج)، بالاتر از میرداماد، بلوار شهید ستاری ، نبش کوچه مدیر،پلاک 2 طبقه اول - واحد 3

بانک شهر در اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و سیاست های ابلاغی بانک مرکزی  در نظر دارد تا تعدادی از املاک مازاد بر نیاز خود را طبق جدول و بشرح نشانی های ذیل با وضع و شرایط موجود و برگه شرایط خاص در مزایده عمومی از تاریخ 1402/11/25لغایت 1402/12/07 با شرایط زیر به فروش رساند.

لذا علاقمندان می توانند به منظور کسب اطلاعات و راهنمایی، هماهنگی برای بازدید از محل و دریافت اوراق مزایده (با پرداخت هزینه مربوطه) و تسلیم پیشنهادها،همه روزه (به جزء ایام تعطیل) از ساعت 9 صبح الی 14 به نشانی : تهران ،خیابان ولیعصر(عج)،بالاتر از میرداماد، خیابان شهید ستاری، نبش خیابان مدیر، پلاک 2 طبقه اول واحد 4 شرکت مسکن و عمران تجارت آتیه کیش( کارگزار فروش) مراجعه و یا با تلفن های 88654581 -88654582 - 0910154439909010480693 تماس حاصل نمایند.
آخرین مهلت شرکت در مزایده و تحویل پاکت های پیشنهاد قیمت ، روز  دوشنبه 1402/12/07تا ساعت 14 و تحویل پاکت های پیشنهاد قیمت صرفا در نشانی دفتر کارگزار می باشد.

شرح فراخوان:

تذکر: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در فروش های نقد و اقساط از طریق اعطای تسهیلات در صورتیکه واجد شرایط دریافت تسهیلات شناخته شوند مشمول دریافت تسهیلات می گردند. بدین لحاظ می بایست کلیه مدارک و مستندات مورد نیاز اعلامی جهت اعتبارسنجی بهمراه سایر مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مزایده ارائه نمایند. چنانچه متقاضی حائز شرایط دریافت تسهیلات نباشد( ازجمله بدحسابی وسوء سابقه چک برگشتی و تسهیلات/تعهدات غیر جاری و ...) مزایده گزار در هر مرحله از مزایده مختار خواهد بود پیشنهاد شرکت کننده در مزایده را رد نماید.

توضیحات و شرایط مزایده:
1) بهای پیشنهادی باید از حیث مدت زمان پرداخت و مبلغ مشخص ، معین و بدون ابهام بوده و در پاکت لاک و مهرشده (سربسته) تسلیم گردد.
2) مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل پنج درصد(5%) مبلغ پایه مزایده مندرج در آگهی می باشد که می بایست  متقاضی در این خصوص وفق مفاد برگ شرایط و تعهد نامه شرکت در مزایده اقدام نماید.
3) شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد به منزله قبول کامل شرایط و آیین نامه معاملات شرکت می باشد.
4) پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در آگهی مزایده واصل گردند یا کمتر از قیمت پایه ، فاقد سپرده، مخدوش، مبهم ، مشروط یا فاقد فیش واریزی باشند از درجه اعتبار ساقط می باشد.
5) مزایده گزار در انتخاب برگزیده مزایده ، رد یا قبول پیشنهادهای دریافتی بر اساس صرفه و صلاح بانک و تا مرحله ابلاغ قرارداد مختار است.
6) هر یک از پیشنهاد دهندگان جهت بازدید املاک واقع در شهرستان ها می توانند از تاریخ 1402/11/25لغایت 1402/12/02با هماهنگی دفتر کارگزاری فروش املاک بانک شهر اقدام نمایند.
7) جلسه بازگشایی پیشنهادهای دریافتی با حضور اعضای کمیسیون معاملات و ناظرین در روز چهارشنبه مورخ 1402/12/09ساعت 10صبح در دفتر شرکت تشکیل و پیشنهادهای دریافتی مفتوح و قرائت خواهد گردید.
8) حضور پیشنهاد دهنده یا نماینده رسمی وی در جلسه با ارائه معرفی نامه و اصل رسید تحویل پاکت پیشنهاد قیمت، آزاد و عدم حضور ایشان مانع برگزاری جلسه بازگشایی پیشنهادهای مزایده نخواهد بود.
9) سپرده شرکت در مزایده برگزیدگان اول و دوم تا انعقاد قرارداد و واریز کل مرحله اول ثمن معامله برگزیده اول برگشت داده نخواهد شد و در صورت امتناع هر یک از برگزیدگان از انعقاد قرارداد یا واریز مرحله اول ثمن معامله در مهلت مقرر و وفق برگ شرایط و تعهدنامه شرکت در  مزایده، سپرده آنان توسط شرکت ضبط و توقیف خواهد شد.

10)برای کلیه املاک برگه شرایط خاص وجود دارد که تکمیل فرم مزبور توسط متقاضی الزامی می باشد.
11) شرکت مسکن و عمران تجارت آتیه کیش به عنوان کارگزار و نماینده بانک شهر مبادرت به برگزاری مزایده حاضر نموده است و هیچگونه مالکیتی در املاک عرضه شده ندارد.

 

توجه : اصلاحات انجام شده در وب سایت : http://shahr-bank.ir و http://tejaratatiyekish.com ملاک عمل نهایی مزایده می باشد.

پیشنهادات متفاوت از شرایط اعلامی در صورت عدم وجود متقاضی یا برنده مزایده پس از پایان مزایده بررسی می گردد.

شرکت مسکن و عمران تجارت آتیه کیش کارگزار فروش املاک بانک شهر

درباره ما

شرکت مسکن و عمران تجارت آتیه کیش در تاریخ 1391/07/03 تحت شماره 10056 با نام شرکت توسعه تجارت جهان آتیه کیش در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری کیش به ثبت رسیده است.

تماس با ما

دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولیعصر ، بلوار ستاری ، نبش کوچه مدیر ، ساختمان مدیر ، طبقه اول

تلفن : 2-۸۸۶۵۴۵۸۱
فکس : 2-۸۸۶۵۴۵۸۱