لیست املاک شهر تهران

مزایده فروش 08-1401
موقعیت جغرافیاییکد ملکآدرس ملکنوع ملککاربریمیزان مالکیتمبلغ پایه (ریال) 5 درصد مزایدهمتصرفجزئیات بیشترخرید اسناد
001تهران-یافت آباد- بلوار معلم- نبش خیابان مظفری-نوسازان پنج (کاوه)زمین با بنای احداثیمسکونی - اداری - تجاری - خدماتیشش دانگ10600000000000 530000000000 ندارد جزئیات بیشتر
002تهران، خیابان بهار جنوبی، از جنوب به شمال، نرسیده به خیابان سمیه، روبروی خیابان سمنان ، ملک موسوم به کودک 2زمین با بنای موجودتجاری - تولیدی پهنه S123شش دانگ2714956800000 135747840000 ندارد جزئیات بیشتر
008 تهران، خیابان جمهوری، خیابان سعدی، کوچه بیمه ، مجتمع تجاری پارسمغازهتجاریشش دانگ0 0 ندارد جزئیات بیشتر
8-1 تهران، خیابان جمهوری، خیابان سعدی، کوچه بیمه ، مجتمع تجاری پارسمغازهتجاریشش دانگ19152504000 957625200 ندارد جزئیات بیشتر
8-2 تهران، خیابان جمهوری، خیابان سعدی، کوچه بیمه ، مجتمع تجاری پارسمغازهتجاریشش دانگ8502684000 425134200 ندارد جزئیات بیشتر
8-3 تهران، خیابان جمهوری، خیابان سعدی، کوچه بیمه ، مجتمع تجاری پارسمغازهتجاریشش دانگ8078472000 403923600 ندارد جزئیات بیشتر
8-4 تهران، خیابان جمهوری، خیابان سعدی، کوچه بیمه ، مجتمع تجاری پارسمغازهتجاریشش دانگ8435056000 421752800 ندارد جزئیات بیشتر
8-5 تهران، خیابان جمهوری، خیابان سعدی، کوچه بیمه ، مجتمع تجاری پارسمغازهتجاریشش دانگ8348984000 417449200 ندارد جزئیات بیشتر
8-6 تهران، خیابان جمهوری، خیابان سعدی، کوچه بیمه ، مجتمع تجاری پارسمغازهتجاریشش دانگ17121120000 856056000 ندارد جزئیات بیشتر
8-7 تهران، خیابان جمهوری، خیابان سعدی، کوچه بیمه ، مجتمع تجاری پارسمغازهتجاریشش دانگ8133804000 406690200 ندارد جزئیات بیشتر
8-8 تهران، خیابان جمهوری، خیابان سعدی، کوچه بیمه ، مجتمع تجاری پارسمغازهتجاریشش دانگ17730832000 886541600 ندارد جزئیات بیشتر
8-9 تهران، خیابان جمهوری، خیابان سعدی، کوچه بیمه ، مجتمع تجاری پارسمغازهتجاریشش دانگ5244350000 262217500 ندارد جزئیات بیشتر

درباره ما

شرکت مسکن و عمران تجارت آتیه کیش در تاریخ 1391/07/03 تحت شماره 10056 با نام شرکت توسعه تجارت جهان آتیه کیش در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری کیش به ثبت رسیده است.

تماس با ما

دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولیعصر ، بلوار ستاری ، نبش کوچه مدیر ، ساختمان مدیر ، طبقه اول

تلفن : 2-۸۸۶۵۴۵۸۱
فکس : 2-۸۸۶۵۴۵۸۱